طراحی ربات فایل هاپ

  ربات طراحی شده دارای دو حالت استفاده است حالت اول حالت مدیر: مدیر ربات قابلیت اضافه کردن فایل های خود به تلگرام میباشد و میتواند به صورت رایگان و یا دارای قیمت فایل خود را به ربات تعریف کند. قابلیت حذف فایل ها از سرور تلگرام